Rialtóir Airgeadais / Financial Controller TG4

Location
Galway
Salary
Competitive
Posted
09 December 2016
Closes
16 January 2017
Position / level
Director
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Image result for tv4 ireland

 

Image result for hays executive

 

Rialtóir Airgeadais - TG4 / Financial Controller - TG4

Tá páirtíocht eisiach bunaithe idir Hays agus TG4, an tseirbhís náisiúnta teilifíse Gaeilge atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co na Gaillimhe. Is corparáid phoiblí chraolacháin é TG4 atá bunaithe agus á mhaoiniú ag an Rialtas. Is é an tAire Cumarsáide a cheapann Bord TG4. Tá an cainéal ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon. Is foilsitheoir/craoltóir é a fhaigheann formhór a ábhair ón earnáil neamhspleách léiriúcháin, ábhar a bhfuil duaiseanna agus gradaim go leor buaite aige.

Tá TG4 ag earcú Rialtóir Airgeadais a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe. Is ról nua é seo atá cruthaithe chun reachtáil na rannóige airgeadais a éascú agus beidh an duine a cheapfar freagrach don Stiúrthóir Airgeadais.

Do Ról Nua

Sa róI nua seo, beidh tú ag obair le foireann bhunaithe cuntasóirí agus beidh cúigear acu seo freagrach duit. Beidh tú freagrach as an fheidhm airgeadais a bhainistiú.

Beidh tú ag maoirseacht feidhmeanna eile freisin, ina measc párolla, rialú creidmheasa agus na próisis mhaoinithe. Sa bpost sinsearach seo, beidh tú ag soláthar léargais, anailíse agus tráchtaireachta ar thorthaí oibriochta gnó agus ag tuairisciú na dtorthaí airgeadais chuig Bord TG4 agus a chuid fochoistí, i bhfoirm cáipéisíochta agus cur i láthair. Beidh tú ag tuairisciú freisin ar chúrsaí airgeadais do Ranna Rialtais agus do Rialtóirí na hearnála agus ag cinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na Cóid agus Caighdeáin reachtúla atá ceangailte ar fhorais Stáit.

Céard is gá don phost seo

Ní foláir duit bheith id chuntasóir lán-cháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann) le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus ar thuairisciú bhainistíochta. Is rannóg ghnóthach í seo a oibríonn faoi bhrú agus le deithneas agus beidh ort feidhmiú faoi na cúinsí sin. Éireoidh leat sa ról seo más duine thú a fheidhmíonn go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go léireoidh tú fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar bhainistiú éifeachtach ar fhoireann bheag. Beidh taithí mhaith agat ar ríomhaireacht, airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh tú go bhfuil próisis chinnteoireachta loighiciúla agat. Ba bhuntáiste duit taithí a bheith agat i dtionscal na teilifíse.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin is riachtanas é go bhfuil tú lán-líofa i nGaeilge, idir scríobh agus labhairt.

Luach do shaothair

Cuirfear tuarastal agus leasanna iomaíocha ar fáil duit sa ról dúshlánach fuinniúil seo.

Your new company

TG4, Ireland’s national Irish language TV service, based in Baile na hAbhann, Co. Galway, is working exclusively with Hays Recruitment on this role. TG4 is a public broadcasting corporation, established and funded by the Government.

The TG4 Board is appointed by the Minister for Communications. TG4’s TV channel is broadcast on all delivery platforms on the island of Ireland and globally on the internet.

The channel is a publisher/broadcaster, sourcing most of its award-winning content from the independent production sector. TG4 is now looking for a Financial Controller to join the team at its headquarters in Baile na hAbhann in the Galway Gaeltacht.

Your new role

In your new position you will manage a team of five accountants and report directly to the Finance Director, to ensure the smooth running of the finance department. You will be in constant dialogue with the TG4 board presenting financial and business operating results where your insight, analysis and commentary will prove vital. It will be your responsibility to report to government departments and industry regulators to ensure we adhere to the statutory codes and standards applicable to state run bodies.

What you'll need to succeed

This role requires you to be a fully qualified accountant (ACCA/ACA/CIMA or equivalent) with previous financial control and management reporting experience. You will thrive in this fast paced, pressurised environment where your positive and team focused attitude will bring out the best in your small team. Your logical thinking and attention to detail are critical in this role while previous experience in the TV broadcasting industry would be advantageous.

Irish is the working language of TG4 - therefore total fluency in Irish, written and spoken, is a must.

What you'll get in return

Your salary and benefits will complement the satisfaction enjoyed from working in this dynamic environment.