Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna

Recruiter
TG4
Location
Dublin, Leinster
Salary
Competitive
Posted
20 March 2019
Closes
02 April 2019
Position / level
Professional
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

FOLÚNTAIS i TG4

Is é TG4, an craoltóir náisiúnta meán Gaeilge atá ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon.  

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar dhá phost shinsearacha san eagraíocht. Beidh an té a cheapfar ina mball d’Ard-Bhainistíocht TG4 agus ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, agus lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

Cuirfear fáilte roimh iarrthóirí atá ábalta oibriú go muiníneach as a stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar dhuine d’fhoireann Ard-Bhainistíochta agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara.  Beidh cur chuige straitéiseach agat i do chuid smaointeoireachta agus beidh ort a léiriú go bhfuil tú in ann feidhmiú i ról Ard-Bhainistíochta

Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna

Beidh an Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna i gceannas ar  Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna an stáisiúin a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú.

Nithe atá riachtanach don phost seo:

  • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal chomh maith le taithí sna meáin nó i mbainistiú oibríochtaí in earnáil eile.
  • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach i mbainistíocht oibríochtaí.
  • Eolas agus taithí agat ar dhea-chleachtais i mbainistíocht Acmhainní Daonna.
  • Ábalta ceannas a thabhairt d’fhoireann il-disciplín agus forbairt agus spreagadh a dhéanamh ar thallann agus cultúr ard-fheidhmíochta a chruthú. 
  • Taithí an-mhaith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus bogearraí ábhartha).  Beidh an té a cheapfar airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh an té sin go gcleachtaítear próiseas loighciúil cinnteoireachta.  

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth agat, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Tá breis eolais ar fáil ag www.TG4.ie

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Máirt an 2ú Aibreán 2019.

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Similar jobs

Similar jobs