Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin

Recruiter
TG4
Location
Dublin, Leinster
Salary
Competitive
Posted
20 March 2019
Closes
02 April 2019
Position / level
Professional
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

FOLÚNTAIS i TG4

Is é TG4, an craoltóir náisiúnta meán Gaeilge atá ar fáil ar gach ardán teilifíse ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain ar an Idirlíon.  

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar dhá phost shinsearacha san eagraíocht. Beidh an té a cheapfar ina mball d’Ard-Bhainistíocht TG4 agus ag freagairt don Ard-Stiúrthóir, agus lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann.

Cuirfear fáilte roimh iarrthóirí atá ábalta oibriú go muiníneach as a stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe, ábalta oibriú mar dhuine d’fhoireann Ard-Bhainistíochta agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara.  Beidh cur chuige straitéiseach agat i do chuid smaointeoireachta agus beidh ort a léiriú go bhfuil tú in ann feidhmiú i ról Ard-Bhainistíochta

Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin

Beidh an Stiúrthóir Airgeadais agus Riaracháin i gceannas ar an bhfeidhm airgeadais i TG4 a phleanáil, a stiúradh agus a chomhordú chomh maith leriarachán ar oifig TG4 agusriarachán ar ghnó TG4. Beidh an duine a cheapfar freisin ina rúnaí comhlachta do Theilifís na Gaeilge.

Nithe atá riachtanach don phost seo:

  • Ní foláir duit a bheith i do chuntasóir láncháilithe (ACA/ACCA/CIMA nó a chomhionann)  le taithí roimhe seo ar rialachas airgeadais agus ar rialachas iniúchta. 
  • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach airgeadaisagus eolas cuimsitheach ar ghnásanna agus ar phrionsabail chuntasaíochta.
  • Taithí chruthaithe ag leibhéal sinsearach ag bainistiú foirne agus ag plé le páirtithe leasmhara.
  • Taithí an-mhaith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office agus bogearraí cuntasaíochta).  Beidh tú airdeallach ar mhionsonraí agus léireoidh tú go gcleachtann tú próiseas loighciúil cinnteoireachta.  

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth agat, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Tá breis eolais ar fáil ag www.TG4.ie

Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv@tg4.ie nó chuig Oifig an Ard-Stiúrthóra, TG4, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe, H91 X4T0, roimh 4pm Dé Máirt an 2ú Aibreán 2019.

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Similar jobs

Similar jobs