Príomh-Fheidhmeannach

3 days left

Location
Co. na Gaillimhe
Salary
On Application
Posted
16 June 2017
Closes
30 June 2017
Position / level
Professional
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

udar

Is é Údarás na Gaeltachta an t-údarás réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúir na Gaeltachta. Is é aidhm fhoriomlán Údarás na Gaeltachta a chinntiú go bhfanfaidh an Ghaeilge mar phríomhtheanga pobail na Gaeltachta agus go gcuirtear ar aghaidh í go dtí na glúnta atá le teacht.  Oibríonn an tÚdarás leis an aidhm sin a bhaint amach trí raon mór tionscnamh a bhaineann le forbairt fiontair agus cruthú postanna  a mhaoiniú agus a chothú agus trí thacú le gníomhaíochtaí straitéiseacha teanga, cultúir agus gníomhaíochtaí pobalbhunaithe.  Sna Forbacha i gCo. na Gaillimhe atá ceannáras Údarás na Gaeltachta suite agus tá oifigí réigiúnacha ag an Údarás i gCorcaigh, i gCiarraí, i nDún na nGall agus i Maigh Eo.  Is í an Ghaeilge teanga oibre an Údaráis.

​Agus é/í freagrach don Chathaoirleach agus don Bhord Stiúrthóirí déanfaidh an Príomh-Fheidhmeannach an eagraíocht a threorú ó thaobh a misin eacnamaíochta, chultúir agus shóisialta a chur i gcrích.  Beidh an Príomh-Fheidhmeannach lonnaithe i gceannáras an Údaráis agus beidh sé nó sí freagrach as straitéisí agus polasaithe a fheidhmiú lena chinntiú go gcomhlíonfaidh an tÚdarás a dhualgas trí rannpháirtíocht comhchomhairle le raon  de pháirtithe leasmhara.  Beidh dlúthbhaint ag an bPríomh-Fheidhmeannach freisin le cur i bhfeidhm Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-30 an Rialtais.  Is conradh ar théarma seasta 5 bliana a bhaineann leis an bpost.

​Maidir leis an iarrthóir a n-éireoidh leis nó léi:

  • ​beidh go leor bainte amach aige nó aici ag leibhéal sinsearach agus beidh fís, ceannaireacht, scileanna bainistíochta riachtanach agus an cumas smaoineamh go nuálach léirithe aige nó aici
  • beidh taithí léirithe aige nó aici ag leibhéal sinsearach bainistíochta ó thaobh fhreagracht buiséid laistigh d’eagraíocht ildisciplín
  • beidh eolas domhain aige nó aici ar ghníomhaireachtaí stáit/earnála poiblí, ar fheidhmiú polasaí náisiúnta, ar fhorbairt eacnamaíochta, ar fhorbairt pobail agus ar chur chun cinn na teanga​
  • beidh ardleibhéal inniúlachta aige nó aici i labhairt agus i scríobh na Gaeilge (ag leibhéal TEG C1 nó a chomhionann)
  • beidh cáilíocht acadúil chuí aige nó aici

​Beidh ar iarrthóirí foirm iarratais ar-líne a líonadh agus CV cuimsitheach móide litir ghearr clúdaigh a chur léi.  Le tuilleadh eolais a fháil faoi iarratas a dhéanamh téigh chuig  www.sigmar.ie/udaras.  Leis an bpost a phlé faoi rún, labhair le  Robert Mac Giolla Phádraig ag +353 1 4744698 nó cuir rphost chuig rmacgp@sigmar.ie

​Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais 5.00pm an Aoine, 30 Meitheamh 2017.  Is fostaitheoir comhionannais é Údarás na Gaeltachta agus is í an Ghaeilge a theanga oibre.